Мисия и ценности

Мисия и ценности

Колебаехме се дали е необходимо да добавяме подобен раздел като "Мисия и ценности" за един скромен и строго специализиран интернет магазин. В крайна сметка искрено вярваме, че всеки един от нас трябва да поеме отговорност за това как функционира обществото и икономиката и да се замислим над ролята на бизнеса в създаването на цялостна и взаимосвързана картина на света.

 

Търговията носи позитивен характер, при условие че фирмите участващи в процеса действат отговорно, а ръководните кадри имат цялостна представа за ролята на своята компания в обществения живот.

 

Вярваме, че при наличието на научни знания и технологии осигуряването на достоен живот, извън всякакво съмнение, е достижимо. Убедени сме, че предлаганите от нас продукти - резултат именно на тези научни знания - осигуряват повишаване на удовлетвореността и качеството на живота на обикновения човек. Предлагаме опростени решения, които се надяваме, че ще допринесат за чувството на самоувереност, защитеност и спокойствие на редовия гражданин. Част от продуктите са предназначени за разпалване на чувството за национална гордост и достоен патриотизъм, други имат за цел да засилят стремежа към пълноценно общуване с природата.

 

Ценностите, на които залагаме и които охарактеризират нашия мироглед са:

  1. Честност и справедливост;
  2. Клиенти и потребители;
  3. Професионализъм, качество на работа и отговорност пред нашите клиенти;
  4. Сътрудниците, които работят във фирмата.